237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
giới thiệu  
 
  Giá»›i thiệu Công Ty
  Quá trình hình thành và phát triển
  Những thành tá»±u đạt được
  Quá trình tăng vốn
  Các văn phòng trá»±c thuá»™c
  CÆ¡ cấu bá»™ máy công ty
  Danh Sách Cán Bá»™ Quản Lý
  Các chứng chỉ
 
Trang chủ > Giới thiệu
 
Danh Sách Cán Bộ Quản Lý

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

I.

Hội đồng quản trị

 

1

Sầm Huy Bình

Chủ tịch HĐQT

2

Ngô Văn Phăng

Phó chủ tịch HĐQT

3

Vũ Bích Hạnh

Phó chủ tịch HĐQT

 

 

II.

Ban Giám đốc

 

1

Dương Ngọc Thới

Tổng giám đốc

2

Võ Hùng Cường

Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

3

Hoàng Văn Thịnh

Phó tổng giám đốc

III.

Ban kiểm soát

 

1

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Trưởng ban

2

Châu Long

Thành viên

3

Nguyễn Việt Khái

Thành viên

IV.

Kế toán trưởng

 

1

Võ Hùng Cường

Kế toán trưởng

 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution