237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Họp HĐQT
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị quyết Họp HĐQT
  Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty Cadovimex
  Báo Cáo Bán Hàng
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Sửa đổi điều lệ công ty Cadovimex ngày 08/04/2021
Tải fine :"Sửa đổi điều lệ công ty ngày 08/04/2021".
 
Điều lệ sửa đổi ngày 24_06_2016
Tải file: "Điều lệ sửa đổi ngày 24_06_2016"
 
Quy chế hoạt động cadovimex
Tải file "Quy chế hoạt động cadovimex"
 
Điều lệ hoạt động Cadovimex
Tải File: "Điều lệ hoạt động Cadovimex"
 
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution