237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Họp HĐQT
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị quyết Họp HĐQT
  Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty Cadovimex
  Báo Cáo Bán Hàng
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Ngày 12/05/2023 cty cadovimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tải fine :" Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:.
 
Ngày 04/10/2022 công ty cadovimex công bố nghi quyết ĐHĐCĐ 2022

Tải fine : "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022"

             " Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022"

 
Thông báo thay đổi BKS công ty 2021
Tải fine :"Thông báo thay đổi BKS công ty 2021"
 
Tôong báo thay đổi giấy phép KD lần 17
Tải fine :"Thông báo thay đổi giấy phép KD lần 17"
 
Thông báo thay đổi chủ tịch HDQT công ty 2021
Tải fine :"Thông báo thay đổi chủ tịch HDQT công ty 2021".
 
Biên bản hop đại hội cổ đông bất thường 2021
Nghi Quyết HĐQT về việc ĐHCĐ bất thường 2021
Báo cáo của BKS_2017
Báo cáo của HĐQT_2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông_2017
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution