237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Họp HĐQT
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị quyết Họp HĐQT
  Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty Cadovimex
  Báo Cáo Bán Hàng
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Báo Cáo Thường niên năm 2021
Tải fine : "Báo Cáo Thường Niên Năm 2021":
 
Ngày 04/03/202 Công ty Cadovimex công bố báo cáo thường niên năm 2022
Tải Fine :"Báo Cáo Thường Niên Năm 2022:.
 
Báo cáo thường niên năm 2015
Tải file: "Báo cáo thường niên năm 2015"
 
Báo cáo thường niên năm 2014
Tải file: "Báo cáo thường niên năm 2014"
 
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution