237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Bo co qu?n tr?
  Cng b? thng tin
  Thng tin ??i h?i c? ?ng
  Bo co ti chnh
  Bo co th??ng nin
  Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng
  ?iu l? & Quy ch?
  B?n co b?ch
  Tr? gip c? ?ng
 
Trang chủ >Tin tức
 
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2018
Tải file: "Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2018"
 
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý IV/2018
Tải file: "Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý IV/2018"
 
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu III/2018
Tải file: "Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý III/2018"
 
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu II/2018
Tải file: "Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý II/2018"
 
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu I/2018
Tải file: "Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý I/2018"
 
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu IV/2017
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu III/2017
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu II/2017
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu I/2017
Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2017_ch?a ki?m ton
Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2016_ch?a ki?m ton
Bo co ti chnh qu 2 n?m 2016
Bo co ti chnh qu 1 n?m 2016
Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2015
Bo co ti chnh qu 4 n?m 2015
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution