237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Đại Hội Cổ Đông
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông
  Điều Lệ và Quy Chế
  Bản Cáo Bạch
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Báo Cáo Tài Chính Q2-2021
Tải fine : "Báo Cáo Tài Chính Q2-2021"
 
Báo Cáo Tài Chính Q1-2021
Tải fine :"Báo Cáo Tài Chính Q1-2021":
 
Báo Cáo Tài Chính năm 2020 chưa kiểm toán
Tải fine "Báo Cáo Tài Chính năm 2020 chưa kiểm toán"
 
Báo Cáo Tài Chính Q4-2020
Tải fine " Báo Cáo Tài Chính Q4-2020"
 
Bao Cáo Tài Chính Q3
Tải fine : "Bao_Cao_Tai_Chinh_Q3_2020:
 
Báo Cáo Tài Chính Q2-2020
Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2020
Báo cáo tài chính chính quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính quý 1/2019
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2018
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý IV/2018
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu III/2018
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu II/2018
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu I/2018
Bo co ti chnh ch?a ki?m ton qu IV/2017
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution