237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Họp HĐQT
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị quyết Họp HĐQT
  Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty Cadovimex
  Báo Cáo Bán Hàng
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Ngày 24/01/2024 Cty Cadovimex cong bố BCTC Quý 4-2023

Tải fine : "Báo Cáo Tài Chính Quý 4-2023".

 
Ngày 20/10/2023 Cty Cadovimex công bố BCTC Q3/2023
Tải fine : "Báo Cáo Tài Chính Q3-2023"
 
Ngày 24/08/2023 Cty Cadovimex cong bố BCTC bán niên 2023
Tải fine : "BCTC bán niên 2023".
 
Ngày 20/07/2023 cty Cadovimex công bố BCTC Q2/2023
Tải fine :" Báo Cáo Tài Chính Q2/2023".
 
Ngày 20/04/2023 Cty Cadovimex cong bố BCTC Q1/2023

Tải fine: "Báo Cáo Tài Chính Q1/2023".

 
Ngày 31/12/2023 Cty Cadovimex công bố Giải trình BCTC kiểm toán năm 2022
Ngày 30/03/2023 Cty Cadovimex công bố BCTC kiểm toán năm 2022
Ngày 20/10/2022 Cty Cadovimex công bố BCTC Q3/2022
Ngày 27/09/20222 Công Ty Cadovimex Giải trình BCTC Soát Xét kỳ kế toán 30/06/2022
Ngày 27/09/20222 Công Ty Cadovimex công bố BCTC Soát Xét kỳ kế toán 30/06/2022
Đính chính báo cáo tài chính q1-2022
Báo Cáo Tài Chính Q2-2022
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution