237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
tin tức  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Đại Hội Cổ Đông
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông
  Điều Lệ và Quy Chế
  Bản Cáo Bạch
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cadovimex/domains/cadovimex.com.vn/public_html/functions/fnc_qhcd_details.php on line 5
Trang chủ >Tin tức
 
Biên bản hop đại hội cổ đông bất thường 2021
Tải fine :"Biên bản hop đại hội cổ đông bất thường 2021".

Nghi Quyết HĐQT về việc ĐHCĐ bất thường 2021
Bo co c?a BKS_2017
Bo co c?a H?QT_2017
Bin b?n v Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng_2017
Bo co c?a Ban ki?m sot n?m 2016
Bo co c?a H?i ??ng qu?n tr? n?m 2016
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2016
Bin b?n ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2016
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2015
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution